Asociaţia România MultimediaCentrul Cultural Educativ Virtual Internațional,

a desfășurat din 06.12.2007 pionierat până în anul 2015 prin activități vizând dezvoltarea proiectelor culturale. Deseori activitățile fiind difuzate prin presa scrisă și la emisiuni televizate.
Asociația a organizat și desfășurat diverse activităţi ce urmăreau pregătirea și formarea profesională a tineretului, realizând la un moment dat un manual al animatorului socio-educativ pentru petreceri private, avizat de Ministerul Muncii.
Asociația a avut ca scop prioritar crearea de noi meserii in domeniul cultural și al divertismentului pentru copii și tineret ( teatru de păpuși mobil, clovni, magicieni, face-painting, twisting baloons, ventrilogi, sculptură în baloane etc., care acum acoperă aproape toată țara), precum și inițierea și dezvoltarea unor acțiuni și programe de sprijinire a copiilor și tinerilor, în vederea identificării și diversificării posibilităților acestora de a dobândi pregatirea necesară unei bune instruiri profesionale pentru viață; proiecte realizate cu Ministerul Educației Naționale și Inspectoratele Școlare.
Diseminarea activităților a fost realizată prin streaming, direct prin canale tv online dedicate, cu vizibilitate internațională pe telefon/tabletă.
Printre diferite colaborări și parteneriate amintim parteneriatul mediatic încheiat cu EuroParl TV – televiziunea parlamentului european.
Din anul 2016 obiectivul principal îl reprezintă extinderea soluțiilor de comunicare și realizarea în mod creativ a mai multor canale tv online dedicate pe diferite tematici, prin aplicarea instrumentelor de lucru noi și accesibile din sfera tehnologiei moderne, în scop informativ, educativ și recreativ, pentru comunitate dar și pentru publicul larg. Canalele online pot fi realizate, coordonate și administrate de copii/tineri/părinți/specialiști.

În acest fel Asociaţia România Multimedia – Centrul Cultural Educativ Virtual Internațional își amplifică oferta de servicii culturale și educaționale realizând tot mai multe legături cu instituții naționale și internaționale.

DEPARTAMENTELE din cadrul asociației

ROMÂNIA MULTIMEDIA – CENTRUL CULTURAL EDUCATIV VIRTUAL INTERNAȚIONAL

 

 • Departament: MULTIMEDIA
 • Departament: CONSILIERE ȘI INFORMARE
 • Departament: COMUNICARE, IDENTITATE ȘI IMAGINE
 • Departament: EDUCAȚIE
 • Departament: JURIDIC
 • Departament: MAGAZIN SOCIAL – ONLINE

 • Departament: STREAMING – LIVE TV
 • Departament: CONSILIERE ONG-uri
 • Departament: EVENIMENTE PENTRU COPII

http://www.romaniamultimedia.ro/

 • Date:
 • Client: Asociaţia România Multimedia
 • Company: Asociaţia România Multimedia – Centrul Cultural Educativ Virtual Internațional
 • Project URL: http://www.romaniamultimedia.ro/

își propune lansarea în mediul virtual a unei comunități împărțită pe grupuri cu activități si preocupări comune ce își manifestă interesul să participe la achiziționarea de acțiuni, urmând ca acestea sâ fie exploatate de experți prin sisteme și instituții abilitate.

Acestea se vor realiza pas cu pas prin dezvoltarea de parteneriate și programe cu autoritățile publice și cu partenerii din organizațiile non-profit și din sectorul privat în vederea implementării de proiecte de cooperare privind tehnologiile informaționale și de comunicații în domeniul educațional, de pregătire profesională, de cercetare și dezvoltare.

Inițierea, crearea, susținerea și dezvoltarea studiourilor locale multimedia pentru promovarea intereselor comerciale şi economice ale acționarilor, cu misiunea de a fi pentru cei interesați o sursă de servicii de consiliere și informare specializate.

Proiectul cuprinde extinderea soluțiilor de comunicare și realizarea în mod creativ a mai multor canale TV online dedicate pe diferite tematici, prin aplicarea instrumentelor de lucru noi și accesibile din sfera tehnologiei moderne, în scop informativ, educativ și recreativ, pentru comunitate dar și pentru publicul larg, realizate, coordonate și administrate de copii/tineri/părinți/specialiști.